{TYTUL}

Chłodnictwo

Zastosowanie

Chłodnictwo

Produkty powlekane Varcolor w pełni spełniają różnorodne wymagania w tej gałęzi rynku, oferując szeroką gamę kolorów i wykończeń w tym kilka "nierdzewno podobnych" typów.

Oprócz wyrobów spełniających potrzeby estetyczne, nasze produkty spełniają najbardziej surowe normy odnoszące się do kontaktu z żywnością, wolnym rozprzestrzenianiu ognia oraz łatwością w czyszczeniu.

Nasze produkty wykorzystywane w tej branży są następujące: VAR PVC, VAR VER, VAR PET, VAR INOX.